DISCLAIMER

Deelgebied 2.1 maakt deel uit van het plan De Bongerd. De gegevens die op de website (onder meer bestaande uit de situatietekening(en), artist impressions en foto’s) of anderszins zijn verstrekt met betrekking tot de woonomgeving, betreffen de ten tijde van het opstellen van deze informatie te verwachten situatie. Op grond van (wijzigingen in) het bestemmingsplan, overige planologische wijzigingen en/of handelen van de gemeente, andere overheden en derden kunnen wijzigingen in de verwachte woonomgeving worden aangebracht. Aangezien de oorzaak van mogelijke wijzigingen in de woonomgeving grotendeels buiten de invloedssfeer van Ontwikkelingscombinatie De Bongerd B.V. ligt, wordt iedere aansprakelijkheid voor schade van kopers en/of derden ten gevolge van eventuele (toekomstige) wijzigingen in de woonomgeving uitgesloten. Deze website is met zorg samengesteld, het gerealiseerde plan kan echter afwijken van de getoonde plattegronden, gevels en artist impressions. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

© 2020. Zonder voorafgaande toestemming van Ontwikkelingscombinatie De Bongerd B.V. is het niet toegestaan de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk over te nemen of op enige andere wijze openbaar te maken.


Artist impressions: Beeldenfabriek, Rotterdam
Ontwerp en productie: Garlic, Amsterdam