Privacy

Privacy statement

Ontwikkelingscombinatie De Bongerd is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ons kantoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van deze persoonsgegevens:

  • Naam, e-mailadres, telefoonnummer ten behoeve van het versturen van onze nieuwsbrief met daarin informatie over de te realiseren woningen in een deelgebied van de nieuwbouwlocatie De Bongerd te Amsterdam-Noord.

  • Persoonlijke gegevens ten behoeve van de contractstukken die worden opgesteld en ondertekend bij de aankoop van uw woning.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor ondertekende contractdocumenten, waarin ODB contractpartij is, is de bewaartermijn vanuit de archiefwet van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bewaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@odb-debongerd.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie gelieve u uw pasfoto, paspoort- en BSN nummer zwart te maken, dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Ontwikkelingscombinatie De Bongerd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ontwikkelingscombinatie De Bongerd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@odb-debongerd.nl.